Жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөө