card
Заяа
Манай төвийн хуульчид компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд

Манай төвийн хуульчид компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд "Trigteq" ХХК-д сургалт орлоо.

Компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд компанийн удирдлага, бүтэц, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын зарим шинэ, онцлог зохицуулалт, аливаа төрлийн гэрээ байгуулахад анхаарах зарим зүйлс зэрэг сэдвээр сургалт орлоо.

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний төлбөрийн системийн зөрчлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Үндэсний төлбөрийн системийн зөрчлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Манай Хууль зүйн үйлчилгээний төвийн хуульч өмгөөлөгч Т.Бат-эрдэнэ, Г.Жалбуу, Г.Минжмаа, М.Өлзийцэцэг нар Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн хүрээнд Зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх сургалтын Монгол банктай хамтран зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

"Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээний өдөрлөг - 2022"

Хууль зүйн үйлчилгээний төв нь “Өмгөөллийн И Эл Би Партнерс” ХХК, “Легал академи”-тай хамтран 2022 оны 10 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд “Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээний өдөрлөг -2022”-ийг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Гэрлэлтийг шүүхийн журмаар цуцлах тухай

Гэрлэлтийг шүүхийн журмаар цуцлах тухай

Гэрлэлтийг захиргааны журмаар цуцлахаас бусад тохиолдолд гэрлэгчдийн харилцан тохиролцсон буюу тэдний хэн нэгний нэхэмжлэлийн дагуу гэрлэлт цуцлах асуудлыг шүүх шийдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Бичил уурхай эрхлэгч нарт өгөх зөвлөгөө

Бичил уурхай эрхлэгч нарт өгөх зөвлөгөө

Сүүлийн үед Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээнд усан буу буюу алт угаах төхөөрөмжөө гэрээнд заасан солбилцолоос өөр газарт байрлуулах, Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд усан буу байрлуулах цэг, солбицолоо тодорхойлоогүйгээс болж зөрчлийн болоод эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа явдал цөөнгүй гарч байна.

Дэлгэрэнгүй
Залилах гэмт хэргийн хохирогч болохоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Залилах гэмт хэргийн хохирогч болохоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

2020 оноос эхлэн дэлхий дахинд гарсан цар тахалтай холбоотойгоор МУ-ын засгийн газраас хөл хорио тогтоон ард иргэдийг гэрийн хорионд шилжүүлсэн үеэс эхлэн залилах гэмт хэрэг түүн дотор цахим залилангийн хэрэг ихээр үйлдэгдэж иргэд ихээр хохирох болсон.

Дэлгэрэнгүй
Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай

Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай

   Аливаа этгээд нь хуулиар хориглоогүй, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харшлахгүйгээр эдийн баялаг болох эд юмс болон эдийн бус баялаг болох оюуны үнэт зүйлс, эрхийг олж авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд дээрх баялаг нь хөрөнгө болно. Аливаа этгээдийн эзэмшилд байгаа эд юмс нь хөрөнгө болно.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын нэмэгдэл хөлсний зохицуулалт

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын нэмэгдэл хөлсний зохицуулалт

Хуучин хөдөлмөрийн хуулинд илүү цагаар болон амралтын өдрөөр ажиллуулсан нэмэгдэл хөлсийг “үндсэн цалин”-гаас 1.5 дахин нэмэгдүүлж тооцдог байсан бол шинээр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дагуу “дундаж цалин”-гаас нэмэгдүүлж тооцох шинэ зохицуулалт орж ирсэн. Энэ нь аж ахуй нэгж байгууллагын цалингийн зардлыг үлэмж нэмэгдүүлэх хэмжээний үр дагаврыг бий болгож байгаа үйл явц юм.

Дэлгэрэнгүй