Пробоно өдөрлөг зохион байгуулна.

Монголын Хуульчдын Холбооноос жил бүрийн 5 сарын 1-ний өдөр зохион байгуулдаг "Пробоно өдөрлөг"-ийн хүрээнд манай Хууль зүйн үйлчилгээний төвийн хуульчид Булган аймгийн Хутаг-өндөр сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран Жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан үнэ төлбөргүй хууль зүйн сургалт, зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг зохион байгуулах гэж байна