card
ХУУЛЬЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧ Б.АЛТАНЗУЛ: ОРОН СУУЦТАЙ БОЛОХ ИРГЭДИЙН ХҮСЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭН ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ ИХЭЭР ҮЙЛДЭГДЭЖ БАЙНА

ХУУЛЬЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧ Б.АЛТАНЗУЛ: ОРОН СУУЦТАЙ БОЛОХ ИРГЭДИЙН ХҮСЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭН ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ ИХЭЭР ҮЙЛДЭГДЭЖ БАЙНА

Гэрээний үндсэн дээр үл хөдлөх хөрөнгө авч байгаа этгээд Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд зааснаар 31.1. Өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч, эрх шилжүүлэн авагч, өв залгамжлагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийж болно гэж заасны дагуу урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэж бусад этгээдийг өмчлөх эрх олж авах эрхийг хязгаарлах боломжтой

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛЬЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧ Б.ЖИГМЭДДОРЖ: СЭЖИГТНИЙГ БАРИВЧЛАХ, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ ЦАГДАН ХОРИХ ШИЙДВЭРЭЭ ҮНДЭСЛЭЛ МУУТАЙ ГАРГАЖ БАЙГАА НЬ ЭРГЭЭД ШҮҮХИЙН НЭР ХҮНДЭД СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА

ХУУЛЬЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧ Б.ЖИГМЭДДОРЖ: СЭЖИГТНИЙГ БАРИВЧЛАХ, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ ЦАГДАН ХОРИХ ШИЙДВЭРЭЭ ҮНДЭСЛЭЛ МУУТАЙ ГАРГАЖ БАЙГАА НЬ ЭРГЭЭД ШҮҮХИЙН НЭР ХҮНДЭД СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг хөнддөг тул зайлшгүй тохиолдолд эцсийн арга хэмжээ болгож хэрэглэх ёстой. Энэ арга хэмжээг хэрэглэх эсэхийг шийдвэрлэх шүүх хуралд хуульд заасан үндэслэл нь ямар үйл баримтаар тогтоогдож байгааг прокурор, өмгөөлөгч нар нотлох баримтын хүрээнд мэтгэлцэж шүүх шийдвэрлэдэг байх нь хүний эрхийн зарчимд нийцнэ

Дэлгэрэнгүй
Хуульч, Өмгөөлөгч Г.Цолмонгэрэл: Яллагдагчийг 30 хоногоор хорьдог, 29 дэх хоног дээр нь тулгаж мэдүүлэг авч, хүнийг эрхийг зөрчдөг.

Хуульч, Өмгөөлөгч Г.Цолмонгэрэл: Яллагдагчийг 30 хоногоор хорьдог, 29 дэх хоног дээр нь тулгаж мэдүүлэг авч, хүнийг эрхийг зөрчдөг.

Хууль хүчний байгууллагаас бусдыг үндэслэлгүй хорих, эрхийг нь зөрчих, хууль зөрчиж мэдүүлэг тайлбар авах, дарамтлан сүрдүүлж хэргийг нь хүлээлгэсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлага ногдуулахаас гадна, хохирол төлүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Манай төвийн хуульчид компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд

Манай төвийн хуульчид компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд "Trigteq" ХХК-д сургалт орлоо.

Компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд компанийн удирдлага, бүтэц, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын зарим шинэ, онцлог зохицуулалт, аливаа төрлийн гэрээ байгуулахад анхаарах зарим зүйлс зэрэг сэдвээр сургалт орлоо.

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний төлбөрийн системийн зөрчлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Үндэсний төлбөрийн системийн зөрчлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Манай Хууль зүйн үйлчилгээний төвийн хуульч өмгөөлөгч Т.Бат-эрдэнэ, Г.Жалбуу, Г.Минжмаа, М.Өлзийцэцэг нар Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн хүрээнд Зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх сургалтын Монгол банктай хамтран зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Гэрлэлтийг шүүхийн журмаар цуцлах тухай

Гэрлэлтийг шүүхийн журмаар цуцлах тухай

Гэрлэлтийг захиргааны журмаар цуцлахаас бусад тохиолдолд гэрлэгчдийн харилцан тохиролцсон буюу тэдний хэн нэгний нэхэмжлэлийн дагуу гэрлэлт цуцлах асуудлыг шүүх шийдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Бичил уурхай эрхлэгч нарт өгөх зөвлөгөө

Бичил уурхай эрхлэгч нарт өгөх зөвлөгөө

Сүүлийн үед Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээнд усан буу буюу алт угаах төхөөрөмжөө гэрээнд заасан солбилцолоос өөр газарт байрлуулах, Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд усан буу байрлуулах цэг, солбицолоо тодорхойлоогүйгээс болж зөрчлийн болоод эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа явдал цөөнгүй гарч байна.

Дэлгэрэнгүй
Залилах гэмт хэргийн хохирогч болохоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Залилах гэмт хэргийн хохирогч болохоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

2020 оноос эхлэн дэлхий дахинд гарсан цар тахалтай холбоотойгоор МУ-ын засгийн газраас хөл хорио тогтоон ард иргэдийг гэрийн хорионд шилжүүлсэн үеэс эхлэн залилах гэмт хэрэг түүн дотор цахим залилангийн хэрэг ихээр үйлдэгдэж иргэд ихээр хохирох болсон.

Дэлгэрэнгүй
Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай

Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай

   Аливаа этгээд нь хуулиар хориглоогүй, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харшлахгүйгээр эдийн баялаг болох эд юмс болон эдийн бус баялаг болох оюуны үнэт зүйлс, эрхийг олж авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд дээрх баялаг нь хөрөнгө болно. Аливаа этгээдийн эзэмшилд байгаа эд юмс нь хөрөнгө болно.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын нэмэгдэл хөлсний зохицуулалт

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын нэмэгдэл хөлсний зохицуулалт

Хуучин хөдөлмөрийн хуулинд илүү цагаар болон амралтын өдрөөр ажиллуулсан нэмэгдэл хөлсийг “үндсэн цалин”-гаас 1.5 дахин нэмэгдүүлж тооцдог байсан бол шинээр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дагуу “дундаж цалин”-гаас нэмэгдүүлж тооцох шинэ зохицуулалт орж ирсэн. Энэ нь аж ахуй нэгж байгууллагын цалингийн зардлыг үлэмж нэмэгдүүлэх хэмжээний үр дагаврыг бий болгож байгаа үйл явц юм.

Дэлгэрэнгүй
Компанийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай болгон өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал

Компанийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай болгон өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал

Та шинээр гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах болон өөрийн байгууллагын улсын бүртгэлийн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулах, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх, гүйцэтгэх удирдлага томилох, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, бүртгүүлэхтэй холбоотой аливаа улсын бүртгэлтэй холбоотой зөвлөгөөг манай төвөөс авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Таны захиалсан орон сууцыг барилгын компани банкны барьцаанд тавих эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх вэ?

Таны захиалсан орон сууцыг барилгын компани банкны барьцаанд тавих эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх вэ?

Иргэн та худалдан авсан үл хөдлөх хөрөнгөө холбогдох эрсдэлээс хамгаалж баталгаажуулах бүртгэлийг үл хөдлөх хөрөнгө байгаа газрын харьяа дүүрэгт байрлах эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт очиж хийлгээрэй. 

Дэлгэрэнгүй
Итгэмжлэл олгоход анхаарах зүйлс

Итгэмжлэл олгоход анхаарах зүйлс

Иргэн, хуулийн этгээд нь өөрийн бүрэн эрхийг бусдад итгэмжлэлээр олгож болдог. Хувь хүнээс бусдад олгох итгэмжлэлийг нотариатаар заавал гэрчлүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй