card
Гэрлэлтийг шүүхийн журмаар цуцлах тухай

Гэрлэлтийг шүүхийн журмаар цуцлах тухай

Гэрлэлтийг захиргааны журмаар цуцлахаас бусад тохиолдолд гэрлэгчдийн харилцан тохиролцсон буюу тэдний хэн нэгний нэхэмжлэлийн дагуу гэрлэлт цуцлах асуудлыг шүүх шийдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Бичил уурхай эрхлэгч нарт өгөх зөвлөгөө

Бичил уурхай эрхлэгч нарт өгөх зөвлөгөө

Сүүлийн үед Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээнд усан буу буюу алт угаах төхөөрөмжөө гэрээнд заасан солбилцолоос өөр газарт байрлуулах, Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд усан буу байрлуулах цэг, солбицолоо тодорхойлоогүйгээс болж зөрчлийн болоод эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа явдал цөөнгүй гарч байна.

Дэлгэрэнгүй
Залилах гэмт хэргийн хохирогч болохоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Залилах гэмт хэргийн хохирогч болохоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

2020 оноос эхлэн дэлхий дахинд гарсан цар тахалтай холбоотойгоор МУ-ын засгийн газраас хөл хорио тогтоон ард иргэдийг гэрийн хорионд шилжүүлсэн үеэс эхлэн залилах гэмт хэрэг түүн дотор цахим залилангийн хэрэг ихээр үйлдэгдэж иргэд ихээр хохирох болсон.

Дэлгэрэнгүй
Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай

Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай

   Аливаа этгээд нь хуулиар хориглоогүй, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харшлахгүйгээр эдийн баялаг болох эд юмс болон эдийн бус баялаг болох оюуны үнэт зүйлс, эрхийг олж авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд дээрх баялаг нь хөрөнгө болно. Аливаа этгээдийн эзэмшилд байгаа эд юмс нь хөрөнгө болно.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын нэмэгдэл хөлсний зохицуулалт

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын нэмэгдэл хөлсний зохицуулалт

Хуучин хөдөлмөрийн хуулинд илүү цагаар болон амралтын өдрөөр ажиллуулсан нэмэгдэл хөлсийг “үндсэн цалин”-гаас 1.5 дахин нэмэгдүүлж тооцдог байсан бол шинээр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дагуу “дундаж цалин”-гаас нэмэгдүүлж тооцох шинэ зохицуулалт орж ирсэн. Энэ нь аж ахуй нэгж байгууллагын цалингийн зардлыг үлэмж нэмэгдүүлэх хэмжээний үр дагаврыг бий болгож байгаа үйл явц юм.

Дэлгэрэнгүй
Компанийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай болгон өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал

Компанийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай болгон өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал

Та шинээр гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах болон өөрийн байгууллагын улсын бүртгэлийн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулах, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх, гүйцэтгэх удирдлага томилох, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, бүртгүүлэхтэй холбоотой аливаа улсын бүртгэлтэй холбоотой зөвлөгөөг манай төвөөс авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Таны захиалсан орон сууцыг барилгын компани банкны барьцаанд тавих эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх вэ?

Таны захиалсан орон сууцыг барилгын компани банкны барьцаанд тавих эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх вэ?

Иргэн та худалдан авсан үл хөдлөх хөрөнгөө холбогдох эрсдэлээс хамгаалж баталгаажуулах бүртгэлийг үл хөдлөх хөрөнгө байгаа газрын харьяа дүүрэгт байрлах эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт очиж хийлгээрэй. 

Дэлгэрэнгүй
Итгэмжлэл олгоход анхаарах зүйлс

Итгэмжлэл олгоход анхаарах зүйлс

Иргэн, хуулийн этгээд нь өөрийн бүрэн эрхийг бусдад итгэмжлэлээр олгож болдог. Хувь хүнээс бусдад олгох итгэмжлэлийг нотариатаар заавал гэрчлүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй