card

ХУУЛЬЧИД

Зураг

Мэндбаярын

ӨЛЗИЙЦЭЦЭГ

ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

2005-2010

 • Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

МЭРГЭШСЭН САЛБАР

 • Гэр бүлийн эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй 
 • Гэм хор 
 • Эрүүгийн эрх зүй
 • Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг
 • Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 
 • Өмчийн эсрэг гэмт хэрэг 

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн
 • Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн 
 • Үнэт цаасны чиглэлээр хууль зүйн үйлчилгээ явуулах зөвшөөрөлтэй 

ХОЛБОО БАРИХ

Утасны дугаар: 75079339

Цахим шуудан: info@legal-center.mn

ЦАГ ЗАХИАЛГА

БУСАД ХУУЛЬЧИД