card

ХУУЛЬЧИД

Зураг

Оюунхандын

ЦОЛМОН

ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

2010-2015 

  • Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

2016-2018

  • Герман хэлний орчуулагч, LL.B (ХУИС-ийн Хэл Соёлын Сургууль)

МЭРГЭШСЭН САЛБАР

  • Компанийн эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Гэр бүлийн эрх зүй

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

  • Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн
  • Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн 
  • Монголын Мэргэшсэн орчуулагчдын холбооны гишүүн / Герман хэл /

ХОЛБОО БАРИХ

Утасны дугаар: 75079339

Цахим шуудан: info@legal-center.mn

ЦАГ ЗАХИАЛГА

БУСАД ХУУЛЬЧИД