card
Support
Компанийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай болгон өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал

Компанийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай болгон өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал

Та шинээр гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах болон өөрийн байгууллагын улсын бүртгэлийн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулах, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх, гүйцэтгэх удирдлага томилох, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, бүртгүүлэхтэй холбоотой аливаа улсын бүртгэлтэй холбоотой зөвлөгөөг манай төвөөс авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Таны захиалсан орон сууцыг барилгын компани банкны барьцаанд тавих эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх вэ?

Таны захиалсан орон сууцыг барилгын компани банкны барьцаанд тавих эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх вэ?

Иргэн та худалдан авсан үл хөдлөх хөрөнгөө холбогдох эрсдэлээс хамгаалж баталгаажуулах бүртгэлийг үл хөдлөх хөрөнгө байгаа газрын харьяа дүүрэгт байрлах эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт очиж хийлгээрэй. 

Дэлгэрэнгүй