card

ХУУЛЬЧИД

Зураг

Бүрэнгэрэлийн

ЗАЯА

ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

2016-2021

  • Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

МЭРГЭШСЭН САЛБАР

  • Гэрээний эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Гэр бүлийн эрх зүй 
  • Компанийн эрх зүй

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

  • Байхгүй

ХОЛБОО БАРИХ

Утасны дугаар: 75079339

Цахим шуудан: info@legal-center.mn

ЦАГ ЗАХИАЛГА

БУСАД ХУУЛЬЧИД