card

ХУУЛЬЧИД

Зураг

Гомбосүрэнгийн

МИНЖМАА

ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

2009- 2014

  • Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

2014-2017

  • Бизнесийн удирдлага , LL.B (Глобал удирдагч их сургуулийн сургуулийн Бизнес удирдлагын  Сургууль)

2022 он

  • Хууль зүйн магистрант (МУИС-ийн Хууль зүйн  Сургууль)

МЭРГЭШСЭН САЛБАР

  • Эрүүгийн эрх зүй
  • Компанийн эрх зүй
  • Татвар, санхүү 

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

  • Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн
  • Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн 
  • Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөлтэй

ХОЛБОО БАРИХ

Утасны дугаар: 75079339

Цахим шуудан: info@legal-center.mn

ЦАГ ЗАХИАЛГА

БУСАД ХУУЛЬЧИД