card

ХУУЛЬЧИД

Зураг

Батдэлгэрийн

ХИШГЭЭ

ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

1995-2000

  • Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

2005-2007

  • Хууль зүйн магистр, LL.M (Улаанбаатар-Эрдэм судлал)

МЭРГЭШСЭН САЛБАР

  • Улсын бүртгэл, газрын эрх зүй
  • Гэр бүлийн эрх зүй
  • Өв залгамжлалын эрх зүй
  • Оюуны өмч 

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

  • Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн
  • Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн 

ХОЛБОО БАРИХ

Утасны дугаар: 75079339

Цахим шуудан: info@legal-center.mn

ЦАГ ЗАХИАЛГА

БУСАД ХУУЛЬЧИД