card

ХУУЛЬЧИД

Зураг

Ганбаатарын

ЖАЛБУУ

ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

2006-2010

  • Хууль зүйн бакалавр, LL.B (Цагдаагийн академи)

2010-2011

  • Нийгмийн удирдлагын магистр, LL.M (Удирдлагын академи)

МЭРГЭШСЭН САЛБАР

  • Эрүүгийн эрх зүй
  • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

  • Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн

ХОЛБОО БАРИХ

Утасны дугаар: 75079339

Цахим шуудан: info@legal-center.mn

ЦАГ ЗАХИАЛГА

БУСАД ХУУЛЬЧИД